Novinky

Novinky
strana 2
Svet žien sme organizovali 10. marca 2024 v krásnych priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach, aby sme oslávili Medzinárodný deň žien, ženskú jedinečnosť a silu prekonávať výzvy. Na podujatí sa stretli úspešné ženy, ktoré majú možnosti vplývať na životy iných a inšpirovať ľudí okolo seba. Ktoré známe aj menej známe osobnosti sa podelili o svoje príbehy?
Za kampaň sa osobne postavili naše kolegyne aj vedenie. So symbolickým transparentom v ruke zastávajú oblasť, ktorej sa venujú profesijne a na ktorej im záleží aj v súkromnom živote. 
Pilotnú časť programu UPre ženy v Dobšinej a vo Veľkom Krtíši máme úspešne za sebou a chceme sa s vami podeliť o naše zistenia, skúsenosti a odporúčania.
V polovici januára sme spolu s Podaj ďalej Prešov organizovali ďalšiu humanitárnu cestu na Ukrajinu. Päť dodávok a desať dobrovoľníkov mierilo na sever Ukrajiny, aby pomohli tamojším obyvateľom lepšie zvládať chudobu a následky vojny. Jedna dodávka niesla špeciálnu zásielku – úplne novú priemyselnú práčku pre nemocnicu v Ripkách.
Aj tento rok nám priniesol mnoho náročných a neľahkých momentov, ale keď sa pozeráme na toto video, vieme, že to stálo za to. Ďakujeme všetkým organizáciám, partnerom, donorom a podporovateľom, vďaka ktorým sme mohli urobiť toľko dobra.
Podporený, motivovaný a kompetentný učiteľ či učiteľka môže kvalitne vzdelávať všetky deti, aj tie zo sociálne slabého prostredia alebo s dodatočnými potrebami. Preto sa na Slovensku potrebujeme zamerať práve na vzdelávanie a podporu učiteľov a na to, aby bolo toto povolanie dostatočne ohodnotené i atraktívne. Takto sa krok po kroku priblížime k inklúzii, bez ktorej neexistuje kvalitné vzdelávanie ani rešpektujúca a prosperujúca spoločnosť.
Grantový program Magna pre región sa tento rok zameral na zvyšovanie tolerancie v spoločnosti. Finančne podporí stredné školy, mestá, obce i komunity v Košickom samosprávnom kraji, ktoré prispejú k budovaniu povedomia o rozmanitosti a rešpektu k nej. Zároveň sa zameriavajú na začleňovanie znevýhodnených ľudí do spoločnosti.
Tento ročník programu sa preto zameral na na rozvoj kritického myslenia, schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy, vzdelávanie informačno-komunikačných technológií, zodpovedný a spravodlivý rozvoj digitálnych zručností a budovanie zodpovedného prístupu k životu.
Tento rok sa uskutočnil už tretí ročník inkluzívneho tábora pre deti zo znevýhodnených komunít. Tábor zameraný na tvorbu filmov ponúkol deťom neopakovateľný zážitok plný kreativity a spolupráce.
„Nikdy som neverila, že raz prídem o všetko,“ hovorí Olga Kalinenko, ktorá musela utiecť zo zbombardovanej Ukrajiny a útočisko našla v malej slovenskej dedine Hrabušice. Natrafila tu na zopár miestnych ľudí, ktorí jej rodine podali pomocnú ruku a začali sa diať veci...
Divokú prírodu, vydarené počasie a more húb si užili účastníci 50-km trasy Karpatskej vandrovky. Približne v polovici cesty sa k ním pridali 25-tkári, aby všetci spoločne vandrovali časťou trasy SNP a podporili tak dobré nápady na východnom Slovensku.
Grantový program Školy budúcnosti sa v roku 2023 zameriava najmä na rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy. Okrem toho podporí aj vzdelávanie informačno-komunikačných technológií, zodpovedný a spravodlivý rozvoj digitálnych zručností a budovanie zodpovedného prístupu k životu.