Novinky

Novinky
strana 15
Poznáte ľudí s dobrým srdcom a odhodlaním tento svet urobiť o čosi lepšie miesto pre nás všetkých? Ľudí a organizácie, ktoré sa aktívne venujú zlepšovaniu situácie Rómov? Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit 2018!
14. septembra si na slávnostnej ceremónií v Prešove svoje ocenenie prebralo viac ako 130 absolventov programu zo 17 škôl a organizácií z východného Slovenska.
V roku 2019 program prerozdelí 20,300 eur. Žiadosť o grant pošlite najneskôr do 21. októbra 2018.
Záujemcovia o vandrovanie za lepší život na východe ešte vždy máte šancu prihlásiť sa!
Kvôli postihnutiu dolných končatín je Samuel na vozíčku. Napriek tomuto hendikepu, Samuel vie, čo chce v živote dosiahnuť. Vďaka projektu ITrampolína pre všetkých absolvoval v spoločnosti T-Systems Slovakia stáž.
Vďaka projektu ITrampolina pre všetkých Vladimír nedávno získal zamestnanie v spoločnosti T-Systems Slovakia v Košiciach aj napriek postihnutiu hornej končatiny. Prečítajte si jeho príbeh.
Karpatská nadácia v roku 2017 podporila 42 miestnych projektov sumou takmer 180.000 EUR a priniesla na východ medzinárodné programy a expertízu
Takmer 8 miliónov EUR na obdobie rokov 2018 - 2023 podporí zapájanie občanov do verejného života v piatich oblastiach.
Náš nový projekt Schola ludus 21 vypracuje koncepciu pre možnosti a formy začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu.
Skutočne spoločne 3.0 - dvojdňová konferencia na Ukrajine o rozvoji občianskej spoločnosti.
Na tvorivej dielni MyMachine Slovakia na košickej Balónovej fieste už tento piatok a sobotu - 8. a 9. júna 2018.