Novinky

Novinky
strana 5
Spojili sme sa s organizáciou UNICEF, aby sme pomohli deťom na Slovensku. Náš spoločný program Spolu pre deti podporí samosprávy, školy, škôlky či mimovládne neziskové organizácie a ďalších, aby mohli zabezpečiť spravodlivý a inkluzívny prístup k ranej starostlivosti a vzdelávaniu malých detí. Zameraný je najmä na deti, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny, ale aj iné zraniteľné deti.
Grantový program Školy budúcnosti podporí 10 inovatívnych základných škôl a organizácií a 1 učiteľku, ktorá svojich žiakov učí kreatívnym spôsobom.
Koordinátor/ka vzdelávania bude zodpovedať za realizáciu vzdelávacích aktivít programu Spolu pre deti (školení, mentoringu a konferencie) pre zástupcov samospráv, pedagógov a iných relevantných pracovníkov pracujúcich s deťmi vo veku od 0 do 10 rokov v rámci celého Slovenska.
Rok 2022 nás posunul o míle dopredu. Urgentne sme dokázali pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, zorganizovali sme najlepší ročník Karpatskej vandrovky, spustili skvelý program UPre ženy inšpirovaným netradičným nápadom z Indie, otvorili sme nový grantový program a zrealizovali mnoho ďalších prospešných aktivít. Tie najdôležitejšie sme zhrnuli do krátkeho videa. Určite pozerajte do konca, dočkáte sa skvelého BONUSU z nášho teambuildingu. 
Program podporuje aktívne komunity či dobrovoľnícke spolupráce a motivuje ľudí, ktorí rozvíjajú východné Slovensko, predovšetkým vidiek. Do ostatného ročníka sa prihlásilo 46 projektov, odborná komisia vybrala týchto 6.
Grantový program Magna pre región finančne podporuje mestá, obce i komunity, aby prevzali zodpovednosť a starali sa nielen o seba a svoje zdravie, ale aj o celé okolie. V roku 2023 prerozdelí až 35 000 eur na projekty v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú ďalšie organizácie i komunity v regióne. Podporí predovšetkým vzájomnú spoluprácu viacerých subjektov z rôznych oblastí života.
Vojna u nášho východného suseda nadobúda nový rozmer. Po pretrvávajúcich útokoch na energetickú infraštruktúru Rusko spôsobuje, že obyvatelia Ukrajiny žijú v zime a bez vody. Preto akútne potrebujú našu humanitárnu pomoc.
Pozícia konzultanta/ky na písanie úspešných grantových žiadostí zastreší aktívnu spoluprácu s organizáciami, s ktorými dlhodobo spolupracujeme v téme ranej starostlivosti a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a oblasť získavania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových žiadostí.
Hľadáme nového člena/členku tímu, ktorý bude mať na starosti manažment zverených grantových programov, administráciu grantových výziev, vrátane technických kontrol došlých žiadostí, spracovávanie informácii, prípravu a riadenie hodnotiaceho procesu...
Hľadáme posilu do tímu Karpatskej nadácie na pozíciu finančný asistent/finančná asistentka. Táto pozícia zastreší kontrolu finančných projektov, účtovníctvo a GDPR. Motivačný list v anglickom jazyku a štruktúrovaný životopis v slovenčine posielajte do 11. novembra 2022.
Jurajovi Seničovi sa nepáčilo, že okolie obce Podhoroď pustne a je nevyužité. A tak dostal nápad, z ktorého by malo úžitok veľa ľudí. Spolu s kamarátmi a známymi začali zachraňovať staré sady Vihorlatu a o ovocie sa deliť s verejnosťou, školami a domovmi dôchodcov.
Staň sa súčasťou tímu Karpatskej nadácie a medzinárodného tímu koordinátorov MyMachine Global. Hľadáme človeka, ktorému zveríme koordináciu programu MyMachine na strednom a čiastočne aj východnom Slovensku.