gabriela.kucharova@karpatskanadacia.sk

Má zmysel reagovať na hoaxy a nenávistné komentáre?

Karpatská nadácia tvorí vlastný podcast s názvom Dobré správy z Východu. Naša riaditeľka Laura Dittel sa v ňom rozpráva s hosťami, ktorí prispievajú k lepšiemu Východu, a to svojou prácou, inovatívnymi nápadmi, prospešnými aktivitami. Po vypuknutí vojny na Ukrajine si v marci do štúdia pozvala odborníka na dezinformácie Tomáša Kriššáka a z dobrých správ sa stali správy o hoaxoch, nenávistných prejavoch, o našom „jašteričom“ mozgu…

Má zmysel reagovať na hoaxy a nenávistné komentáre? Read More »

Medzinárodná online konferencia sa zamerala na postavenie, silu a zvyšovanie zamestnateľnosti rómskych žien

Medzinárodnú online konferenciu s názvom Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít? sme organizovali 4. apríla vo virtuálnom štúdiu košickej agentúry Promiseo. Štvorhodinový podnetný program namieril na výzvy a riešenia, ktorými chceme docieliť vyššiu zamestnateľnosť žien z marginalizovaných rómskych komunít.

Medzinárodná online konferencia sa zamerala na postavenie, silu a zvyšovanie zamestnateľnosti rómskych žien Read More »

Karpatská nadácia dostala cenu KSK za dlhoročné pôsobenie a prínos v regióne

V sobotu 23. apríla 2022 nám predseda Košického samosprávneho kraja Rasťo Trnka odovzdal čestnú cenu za dlhoročné pôsobenie na území východného Slovenska a za prínos inovatívnych programov aj v oblasti marginalizovaných rómskych komunít. Na slávnostnom galavečere v Štátnom divadle Košice ju prevzala riaditeľka nadácie Laura Dittel.

Karpatská nadácia dostala cenu KSK za dlhoročné pôsobenie a prínos v regióne Read More »

Otvorili sme grantovú výzvu Máme radi východ, prerozdelíme v nej 15 000 eur

Výzva podporí kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispejú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. Tieto projekty by mali vzniknúť spoluprácou jednotlivcov, komunít, organizácií či firiem, aby spoločnou aktivitou vytvárali lepšie a krajšie východné Slovensko. 

Otvorili sme grantovú výzvu Máme radi východ, prerozdelíme v nej 15 000 eur Read More »

Ponúkame stáž pre študentov sociálnej práce

Karpatská nadácia ponúka vzdelávací a stážový program študentom vysokých škôl odboru sociálna práca alebo príbuzných odborov. Jeho cieľom je motivovať mladých ľudí na prácu v sociálnej oblasti, vybudovanie kompetencií na prácu s klientmi zo sociálne vylúčených komunít a posilniť kapacity organizácií.

Ponúkame stáž pre študentov sociálnej práce Read More »

Cestovali sme na Ukrajinu s humanitárnou pomocou

Karpatská nadácia sa spojila s prešovskými občianskymi združeniami Podaj ďalej a Minoritas, aby na Ukrajinu doručili humanitárnu pomoc. Štyri dodávky plné potrebných vecí sa na cestu vybrali 24. marca ráno. K posádke sa pridali aj naša riaditeľka Laura Dittel a fotograf Róbert Németi. Komu doručili tovar, čo sa deje s ukrajinskými sirotami a ako to teraz vyzerá v Užhorode?

Cestovali sme na Ukrajinu s humanitárnou pomocou Read More »

Konferencia: Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít?

Konferencia sa zameria na postavenie i silu žien a zvyšovanie zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Predstaví výsledky našej výskumnej štúdie o postavení žien v Dobšinej a Veľkom Krtíši, ale aj „cesty“ Rómiek, ktoré uspeli na trhu práce.

Konferencia: Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít? Read More »

Blíži sa Slovensko-česká konferencia fundraisingu v Košiciach. Kto môže požiadať o preplatenie účastníckeho poplatku?

Vojna na Ukrajine a z nej vyplývajúca utečenecká kríza stavia mimovládny neziskový sektor pred náročné obdobie. Už teraz organizácie vynaložili množstvo úsilia, energie a financií na pomoc obyvateľom z Ukrajiny. Pri hľadaní ďalších zdrojov čoraz častejšie využívajú rôzne kampane. Ako ich však pripraviť a realizovať tak, aby boli čo najúspešnejšie?

Blíži sa Slovensko-česká konferencia fundraisingu v Košiciach. Kto môže požiadať o preplatenie účastníckeho poplatku? Read More »

Kampaň Máme radi Ukrajinu sa zamerala aj na rómskych utečencov a tému obchodovania s ľuďmi

Spustili sme kampaň Máme radi Ukrajinu, ktorá podporí mimovládky, neziskovky, miestne samosprávy a školy na východnom Slovensku v práci s utečencami z Ukrajiny. Osobitný zreteľ dostanú organizácie pracujúce s rómskymi utečencami a s témou obchodovania s ľuďmi.

Kampaň Máme radi Ukrajinu sa zamerala aj na rómskych utečencov a tému obchodovania s ľuďmi Read More »