gabriela.kucharova@karpatskanadacia.sk

Ponúkame stáž pre študentov sociálnej práce

Karpatská nadácia ponúka vzdelávací a stážový program študentom vysokých škôl odboru sociálna práca alebo príbuzných odborov. Jeho cieľom je motivovať mladých ľudí na prácu v sociálnej oblasti, vybudovanie kompetencií na prácu s klientmi zo sociálne vylúčených komunít a posilniť kapacity organizácií.

Ponúkame stáž pre študentov sociálnej práce Read More »

Cestovali sme na Ukrajinu s humanitárnou pomocou

Karpatská nadácia sa spojila s prešovskými občianskymi združeniami Podaj ďalej a Minoritas, aby na Ukrajinu doručili humanitárnu pomoc. Štyri dodávky plné potrebných vecí sa na cestu vybrali 24. marca ráno. K posádke sa pridali aj naša riaditeľka Laura Dittel a fotograf Róbert Németi. Komu doručili tovar, čo sa deje s ukrajinskými sirotami a ako to teraz vyzerá v Užhorode?

Cestovali sme na Ukrajinu s humanitárnou pomocou Read More »

Konferencia: Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít?

Konferencia sa zameria na postavenie i silu žien a zvyšovanie zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Predstaví výsledky našej výskumnej štúdie o postavení žien v Dobšinej a Veľkom Krtíši, ale aj „cesty“ Rómiek, ktoré uspeli na trhu práce.

Konferencia: Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít? Read More »

Blíži sa Slovensko-česká konferencia fundraisingu v Košiciach. Kto môže požiadať o preplatenie účastníckeho poplatku?

Vojna na Ukrajine a z nej vyplývajúca utečenecká kríza stavia mimovládny neziskový sektor pred náročné obdobie. Už teraz organizácie vynaložili množstvo úsilia, energie a financií na pomoc obyvateľom z Ukrajiny. Pri hľadaní ďalších zdrojov čoraz častejšie využívajú rôzne kampane. Ako ich však pripraviť a realizovať tak, aby boli čo najúspešnejšie?

Blíži sa Slovensko-česká konferencia fundraisingu v Košiciach. Kto môže požiadať o preplatenie účastníckeho poplatku? Read More »

Kampaň Máme radi Ukrajinu sa zamerala aj na rómskych utečencov a tému obchodovania s ľuďmi

Spustili sme kampaň Máme radi Ukrajinu, ktorá podporí mimovládky, neziskovky, miestne samosprávy a školy na východnom Slovensku v práci s utečencami z Ukrajiny. Osobitný zreteľ dostanú organizácie pracujúce s rómskymi utečencami a s témou obchodovania s ľuďmi.

Kampaň Máme radi Ukrajinu sa zamerala aj na rómskych utečencov a tému obchodovania s ľuďmi Read More »

V 18. rokoch založila projekt, z ktorého sa stala nadupaná a úspešná akadémia pre stredoškolákov

Slovensko a najmä niektoré jeho regióny trápi „odliv mozgov“. Ľudia odchádzajú nielen za lepšou prácou, ale aj za lepším štúdiom. Ono by to nemusel byť až taký problém, keby sa vrátili. A v prostredí, ktoré poznajú najlepšie, by aplikovali dobré nápady zo zahraničia.

V 18. rokoch založila projekt, z ktorého sa stala nadupaná a úspešná akadémia pre stredoškolákov Read More »