Dokumenty

  • Nadačná listina

Nadačná listina je základný dokument Karpatskej nadácie. Nadačná listina definuje poslanie nadácie, rozhodovacie orgány a procesy a náležitosti nadačného imania.

Dokument na stiahnutie: Nadačná listina

  • Etický kódex Karpatskej nadácie

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry a smerovanie Karpatskej nadácie. Etický kódex je súčasťou organizačného poriadku nadácie a je to verejne prístupný dokument.

Dokument na stiahnutie: Etický kódex Karpatskej nadácie

  • Politika ochrany práv dieťaťa Karpatskej nadácie

Dokument na stiahnutie: Politika ochrany práv dieťaťa Karpatskej nadácie

 

 

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák